Διεθνής ομάδα για τον Κυκλικό και Προσβάσιμο τουρισμό

Ο Κυκλικός τουρισμός και ο Προσβάσιμος τουρισμός (Circular and Accessible Tourism – CAT) θεωρούνται δύο ταχέως αναπτυσσόμενοι και βιώσιμοι τομείς, σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Προσφερόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον τομέα του Τουρισμού (2016) και την ερευνητική έκθεση CIRTOINNO (Interreg Europe, 2019).

Οι δύο αυτοί αναδυόμενοι τομείς του τουριστικού τομέα,  αναμένεται να δώσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις κοινότητες που επιδιώκουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, και που ταυτόχρονα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την παρατεταμένη ανεργία. Ωστόσο, η ελλιπής προσφορά αντίστοιχων προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) που παρατηρείται σε αρκετές χώρες δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην ανάπτυξη τους. Έτσι, πρέπει να ληφθούν μέτρα που να στοχεύουν στην αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την κατάρτιση στον Κυκλικό και Προσβάσιμο Τουρισμό.

Ως εκ τούτου, το InterCat Project στοχεύει στον εντοπισμό και στην ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών κατάρτισης ανάμεσα στις 5 χώρες του έργου. Για το σκοπό αυτό θα γίνει μια εμπειρική  προσέγγιση, όπου θα συγκεντρώνει σε ένα γλωσσάρι το εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με τη θεματική (CAT), θα προσφέρει λύσεις σε αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και ελλείψεις εργατικού δυναμικού που παρατηρούνται στους συγκεκριμένους τομείς και, τέλος, θα προσαρμόσει τις υπάρχουσες μεθόδους και τα υλικά εκμάθησης σε νέες εξελιγμένες μεθόδους και πραγματικότητες στο CAT, χρησιμοποιώντας ένα ειδικά προσαρμοσμένο εργαλείο: το DIATool.