Το έργο InterCAT συγκεντρώνει τους εταίρους
του στη Ρίγα (Λετονία) για τη 2η διακρατική
του συνάντηση

Η δεύτερη διακρατική συνάντηση του Erasmus+ έργου InterCat για τον κυκλικό και προσβάσιμο τουρισμό πραγματοποιήθηκε στις 11 και 12 Απριλίου 2022. Η συνάντηση, στην οποία συμμετείχε ολόκληρη η κοινοπραξία, πραγματοποιήθηκε…

Continue ReadingΤο έργο InterCAT συγκεντρώνει τους εταίρους
του στη Ρίγα (Λετονία) για τη 2η διακρατική
του συνάντηση