1

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για Προσωπικό και Εκπαιδευτές της διεθνούς κοινοπραξίας InterCat στον Κυκλικό και Προσβάσιμο Τουρισμό στην Πορτογαλία.

2

Εκπαιδευτικό Υλικό για τον Προσβάσιμο και Κυκλικό Τουρισμό για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση : Βασικές έννοιες και ορολογίες του προσβάσιμου και κυκλικού τουρισμού και εργαλεία εργασίας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

3

Επίσκεψη μελέτης στην Ελλάδα, όπου θα γίνει εκπαίδευση με ρεαλιστικά παραδείγματα Κυκλικού και Προσβάσιμου Τουρισμού.

4

Εργαλείο Ανάλυσης Εικόνας Προορισμού (Destination Image Analysis Tool - DIATool): διαδικτυακό και καινοτόμο εργαλείο που θα λειτουργεί ως Πρότυπο Παρατήρησης σχετικά με τον Κυκλικό και Προσβάσιμο Τουρισμό για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση .