1

Apmācību kurss InterCat projekta pasniedzējiem un darbiniekiem aprites un pieejamā tūrisma jomā Portugālē.

2

PIA apmācību elementu vārdnīca: galveno jēdzienu un darba rīku apkopojums aprites un pieejamā tūrisma jomā.

3

Mācību vizīte Grieķija, kas nodrošinās apmācību ar reāliem piemēriem aprites un pieejamā tūrisma jomā.