Fundación Universitat Jaume I – Empresa
(Συντονιστής του προγράμματος)   

Το Fundación Jaume I – Empresa είναι ένας οργανισμός δημοσίου δικαίου, που χρηματοδοτήθηκε το 1993 και προωθήθηκε από το Πανεπιστήμιο, το Κοινωνικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και το Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) (Ένωση Εργοδοτών της Castellón). Ο στόχος του FUE-UJI είναι να συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο για την ανάπτυξη και τη δημιουργία δραστηριοτήτων που σχετίζονται με μεταπτυχιακή κατάρτιση, εξειδίκευση και μαθήματα εμπειρογνωμόνων,  καθώς και συνεχή κατάρτιση, προώθηση αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων, δημιουργία μεταπτυχιακών ευκαιριών εργασίας και βελτίωση του δυναμικού των εταιρειών εκτός από τους οικονομικούς και κοινωνικούς τομείς του Castellón.

Το EuroFUE-UJI είναι το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Γραφείο Έργων του FUE-UJI, του οποίου η αποστολή είναι να πάρει χρηματοδότηση για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων μαζί με ερευνητικές ομάδες, εταιρείες και ενώσεις UJI, μεταξύ άλλων.

Η ομάδα του EuroFUE-UJI αποτελείται από ειδικούς στην επικοινωνία που σχεδιάζουν και διαχειρίζονται στρατηγικό, δημιουργικό, ευέλικτο, αποτελεσματικό και έγκαιρο τρόπο, το έργο και τα αποτελέσματα των έργων αναπτύσσονται όλων των τύπων δράσεων επικοινωνίας και διάδοσης.

Χώρα: Ισπανία
Ιστότοπος: https://www.fue.uji.es/

Kocaturk Training and Consulting

Ο οργανισμός μας, ξεκίνησε το 2018 με 12 κορυφαίους ακαδημαϊκούς και εκπαιδευτές που έχουν εμπειρία στη συγγραφή, τη διεξαγωγή και τη διαβούλευση έργων για περισσότερα από 10 χρόνια. Η εταιρεία μας εξυπηρετεί κυβερνητικούς οργανισμούς και δημόσιους φορείς σε πολλούς τομείς έργων όπως το Erasmus +, οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί, το KOSGEB, το İKG-Pro, το IPARD, η Πρεσβεία, οι επιχορηγήσεις της ΕΕ, το British Council, το Horizon 2020 κ.λπ.

Σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα που ενδιαφέρονται για την αλλαγή και την ανάπτυξη. Προσφέρουμε επίσης ευκαιρίες απασχολησιμότητας στους νέους αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με την επιχειρηματικότητα στον τομέα των έργων. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε τα πρότυπα της γενικής εκπαίδευσης της χώρας μας, ενώ συνεργαζόμαστε με Τούρκους και Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες (με το δίκτυο που χτίσαμε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο), διασφαλίζοντας ότι θα επωφεληθούν από τις επιχορηγήσεις όπως η ΕΕ, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Εθνική Υπηρεσία.

Χώρα: Τουρκία
Ιστότοπος: https://www.key-action.com/

Οργανισμός ARID

Ο οργανισμός για την Ανάπτυξη Περιφερειακών Πρωτοβουλιών (ARID) είναι ένας ιδιωτικός μη κυβερνητικός οργανισμός προσανατολισμένος στην προώθηση και ανάπτυξη της ιδέας της δια βίου μάθησης. Το πεδίο των δραστηριοτήτων του Συλλόγου καλύπτει μια ποικιλία θεμάτων. Ο Σύλλογος ειδικεύεται στην επαγγελματική κατάρτιση (VET) αλλά επίσης  σύμφωνα με την ιδέα της δια βίου μάθησης, διεξάγει εκπαίδευση για ενήλικες. Στον δυναμικά μεταβαλλόμενο σύγχρονο κόσμο είναι απαραίτητο να βελτιώσετε συνεχώς τα προσόντα σας, να αναπτύξετε δεξιότητες και να επεκτείνετε τις γνώσεις σας. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από τον Οργανισμό καλύπτουν αυτές τις ανάγκες διοργανώνοντας πολλές διαφορετικές εκπαιδεύσεις, διαλέξεις και μαθήματα.

Οι εργαζόμενοι και οι εκπαιδευτές που εργάζονται στον Οργανισμό είναι εξειδικευμένο προσωπικό τόσο από άποψη εκπαίδευσης όσο και από επαγγελματικές δεξιότητες. Επιπλέον, ο Οργανισμός συνεργάζεται με πολλούς επαγγελματίες (π.χ. μελισσοκόμοι, δάσκαλοι, αγρότες, γεωργικοί σύμβουλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, υπάλληλοι στις φυλακές, καθηγητές ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.λπ.), καθώς και δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα από διάφορους κλάδους (π.χ. πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα) , επιθεώρηση φυλακών, γεωργικά συμβουλευτικά κέντρα, σχολεία για παιδιά με ειδικές ανάγκες κ.λπ.).

Χώρα: Πολωνία
Ιστοσελίδα: www.arid.org.pl

Οργανισμός Περιφερειακής Ανάπτυξης με Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις

Οι ΜΜΕ RDA BSC 25 ετών εργάζονται στους τομείς:

– περιφερειακή ανάπτυξη (αστική και αγροτική), 
– βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος,
δημιουργία τοπικών μηχανισμών για την ανάπτυξη και υποστήριξη των επιχειρήσεων (πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις), κυβέρνηση και διοίκηση (σε εθνικό, περιφερειακό, δημοτικό και τοπικό επίπεδο) καθώς και ΜΚΟ.

RDA BSC ΜΜΕ – Το Plovdiv συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία δημιουργίας περιφερειακών πολιτικών οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, κοινωνικής και νεανικής επιχειρηματικότητας, πράσινων υποδομών και ενεργειακής απόδοσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης της αγοράς εργασίας, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και τουρισμού, ανάπτυξη περιφερειακών και δημοτικών αναπτυξιακών σχεδίων και στρατηγικών, περιφερειακών στρατηγικών καινοτομίας, στρατηγικών επικοινωνίας και άλλων. Συμμετοχή σε περιφερειακά (NUTS2), περιφερειακά (NUTS3) και δημοτικά συμβούλια ανάπτυξης, συμβούλια συνεργασίας και τριμελή συμβούλια σε περιφερειακό, και δημοτικό επίπεδο, καθώς και σε εθνικά και διεθνή δίκτυα.

Οι ιδρυτές και τα μέλη των ΜΜΕ RDA BSC – Plovdiv είναι δήμοι, ενώσεις εργοδοτών, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Χώρα: Βουλγαρία
Ιστότοπος: http://www.rda-bg.org/en

Εναλλακτική καινοτόμος ανάπτυξη Πολιτική μη κερδοσκοπική κοινωνία

Η εναλλακτική καινοτόμος ανάπτυξη (AID) είναι ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος ιδρύθηκε το 2015, εδρεύει στην πόλη της Λάρισας και μετρά περισσότερα από εκατό (100) άτομα ως μέλη, νέους και δημιουργικούς πολίτες, άτομα που μοιράζονται αξίες, ιδέες, σκέψεις και όραμα.

Ο στόχος της οργάνωσης είναι να συμβάλει στη δημιουργία μιας ισότιμης και δίκαιης κοινωνίας, οργανώνοντας καινοτόμες πρωτοβουλίες και δράσεις, για τη δημιουργία ενεργών και «θεσμικών» πολιτών που μπορούν να γίνουν οι ίδιοι, φορείς κοινωνικής αλλαγής. Οι δράσεις του οργανισμού πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους που έχουν τεθεί, εστιάζοντας στη μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας, παρέχοντας εκπαιδευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες με κύριο στόχο την ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων μέσω της συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα , όπως πανεπιστήμια, σχολεία, κέντρα ενηλίκων & επαγγελματικών κέντρων και ΜΚΟ με εκπαιδευτικό προσανατολισμό.

Η AID συνεργάζεται στενά με το Δήμο Λάρισας για να δημιουργήσει για πρώτη φορά το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας που θα αποτελείται από εκπροσώπους οργανώσεων και νέων που μοιράζονται κοινές αξίες και ιδανικά.

Χώρα: Ελλάδα
Ιστότοπος: aid.com.gr