Starptautiskā apļveida un pieejamā tūrisma komanda

Pieejamais tūrisms (CAT) tiek uzskatīts par divām strauji augošām un ilgtspējīgām nozarēm, saskaņā ar neseno EK pētījumu par tūrisma izglītības un apmācības piedāvājuma pusi (2016) un CIRTOINNO pētījumu ziņojumu (Interreg Europe, 2019).

Paredzams, ka šie divi jaunie segmenti radīs konkurētspējīgu nišu nelabvēlīgā situācijā esošiem reģioniem, kuri tiecas pēc ilgtspējīgas attīstības un apkaro ilgstošo bezdarbu. Neskatoties uz to, saistītās PIA apmācības trūkums, par kuru ziņots dažādās valstīs, rada bēdīgus šķēršļus viņu uzsākšanai, un ir jāveic pasākumi, lai palielinātu apmācības resursus.

Tāpēc InterCat projekts nozīmē noteikt un apmainīties ar labāko apmācības praksi 5 projekta valstīs saskaņā ar uz pierādījumiem balstītu pieeju, kas jāapkopo CAT mācību priekšmetu glosārijā, piedāvā risinājumus prasmju neatbilstībai CAT un darbaspēka trūkumam nozarē un pielāgot esošās mācību metodes un materiālus ar jaunām CAT metodēm un realitātēm, izmantojot ekskluzīvu DIATool (galamērķa attēlu analīzes rīku).